artForest xavier SiS

 

Activitat que promou des de una visió artística i amb caire divulgador, la conservació i el coneixement del nostre entorn natural.

artForest és una empresa dedicada a la promoció de l'escultura contemporània aplicada a la potenciació dels nostres paratges naturals així com actuar en la conservació dels seus valors ambientals, culturals, visuals i perceptius, en benefici de la societat i de les generacions futures.

Consisteix respectant el medi ambient, en observar, estudiar, definir i ensenyar a instal·lar en l'indret assignat, escultures fetes amb els recursos que la pròpia natura ens facilita.
Pretén descobrir indrets especials que defineixen un paisatge fent especial esmena en destacar els elements artístics que hi podem situar per incrementar el seu valor afegit i augmentar-ni la difusió.

S'adreça a totes les persones interessades en el coneixement dels nostres boscos, la especial interpretació ecodinàmica dels mateixos així com despertar la creació artística dels participants i promoure el seu particular llenguatge interpretatiu per destacar i admirar les nostres contrades.

Com a prioritat divulgadora és dirigeix als col·lectius de joves amb risc d'exclusió social, persones discapacitades, infants i adolescents escolars.

És una activitat innovadora que s'afegeix al concepte de land art (tendència artística nascuda els anys 60 que promou el retrobament d'una harmonia i un diàleg amb la Natura) afavorint l'ensenyament i pràctica en el bosc, de l'art de instal·lar-hi escultures per accentuar la seva bellesa així com ensenyar a respectar el medi com a compromís generacional.

Utilitzem materials exclusivament naturals com la fusta, el terra, les pedres, les roques, els fruits i l'aigua i ensenyem la seva interacció per construir escultures. Aquestes instal·lacions com argument efímer i temporal pretenen sorprendre destacant la fragilitat de la intervenció artística afavorint si més no, la força creativa de la Natura.

Productes a oferir

.- Activitat artística i divulgadora d'una jornada de duració en un paratge proper a les persones, associacions, fundacions o administracions que hi estiguin interessades. Posteriorment es pot incrementar l'activitat a cursos d'estiu o seminaris de curta durada per a estudiants d'art i particulars aficionats a l'escultura contemporània.

.- Creació d'una xarxa de camins d'art resultat de les intervencions artístiques fetes en els indrets escollits.

.- Divulgació mitjançant els corresponents medis audiovisuals i les xarxes socials.

.- Edició i venda d'un catàleg recull de totes les intervencions artístiques.

artForest s'adreça als particulars, associacions, empreses culturals, fundacions museus i organismes públics vinculats en la preservació i difusió del nostre paisatge natural.

xavier SiS artista-escultor