camins d'art

Camins d'art és una xarxa que transcorre per indrets escollits dels nostres paisatges. Ho fem en paratges propietat d'Institucions i particulars i construïm escultures fetes exclusivament amb materials naturals.  Art is a network of roads that runs through parts of our elected landscapes. Are located in forests owned by institutions and individuals and build on them and sculptures made entirely from natural materials. Red Nacional de Caminos de Arte con esculturas vegetales.